facebook twitter youtube

Stedelijk Museum Lier en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen presenteren

Hoge Horizon. Bruegelland vroeg 21e eeuw

Voorkamer vzw
zondag 27 april 2014, 10u00 - donderdag 19 maart 2015

Sinds 2011 is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) gesloten voor een ingrijpende verbouwing. Tot de heropening in 2018 initieert het museum diverse tentoonstellingsprojecten, waaronder Bruegelland in Lier. Deze tentoonstellingscyclus toont de invloed van Pieter Bruegel de Oude op de latere schilderkunst van de Lage Landen aan de hand van werken uit de verzamelingen van het KMSKA en het Stedelijk Museum Lier.

Elk jaar wisselt Bruegelland van opstelling en focus. Voor de periode 2014-2015 werd kunstenaarsinitiatief Voorkamer als gastcurator uitgenodigd om de huidige opstelling te herdefiniëren en te complementeren met werk van actuele kunstenaars. 

”Hoge Horizon, Bruegelland, vroeg 21e eeuw” is een tentoonstellingsproject rond de universele beeldtaal van Bruegel, zijn directe opvolgers en kunstenaars van vandaag als chroniqueurs van hun tijd.

De hoog geplaatste horizon is typisch voor de panoramische landschappen en volkstaferelen van Bruegel. Door dit bijzonder perspectief ontstaat ruimte voor groteske details, voor architecturale elementen en menselijke figuren die klein worden afgebeeld als een onderdeel van de ‘eeuwige’ natuur. Binnen deze dik bevolkte taferelen beschrijft de oude meester de volheid van het leven op vaak allegorische en tragikomische wijze.

“Hoge Horizon” bouwt voort op een kijk- en denkbeeld waarbij de beschrijvende en moreel kritische visie op de wereld een lijn vormt die de verschillende kunstenaarsgeneraties met elkaar verbindt. Door toevoeging van werk van kunstenaars uit de vroege 21e eeuw worden de historische taferelen van Bruegel en zijn artistieke erfgenamen geactiveerd en geactualiseerd.

Bruegels moraliserende verbeelding, taligheid en gestapelde kijkbeelden zijn belangrijke aspecten in zijn oeuvre. Deze aspecten vormen het uitgangspunt bij de selectie en presentatie van ‘Hoge Horizon’. Door zowel op letterlijke beelddetails als op maatschappelijke en morele denkkaders in te zoomen, ontwikkelt zich een subjectieve lezing van het geheel.

Zonder enig chronologisch of hiërarchisch onderscheid te maken tussen de werken van oude meesters en van hedendaagse kunstenaars vormt zich een as- sociatief web van autonome beelden die op een visuele, humoristische of kritische wijze op elkaar inspelen.

Het project ”Hoge Horizon, Bruegelland, vroeg 21e eeuw” presenteert zich als een dynamisch geheel waar, naast de tentoonstelling, ook ruimte is voor een programma met performances, screenings en lezingen die op verschillende tijdstippen gedurende het jaar plaatsvinden.

 

 

De bezoekersgids kan je hier downloaden.