facebook twitter youtube

Stedelijk Museum Lier en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen presenteren

scholen

KLEUTERS

DOEKARRETJE HARLEFIJN IN HET MUSEUM!

Ontmoeting met vijf schilderijen en een museumgebouw. Harlekijn, een figuur uit het schilderij van Floris Jespers, spreekt de kinderen toe en leidt hen rond. Opdrachten en bijhorende spelattributen zitten in de schuifjes. De kinderen kijken, luisteren, ruiken, zoeken, spelen, filosoferen en poseren.

 

Duur: 1,5 uur
Kostprijs: onder begeleiding van een leerkracht: gratis/onder begeleiding van een museumgids: 50 euro per groep. 

Optie aansluitend museumatelier rond het thema verzamelen: € 4 per leerling. 

 

Boek je bezoek hier.

 

Laat ons achteraf weten wat u er van vond! Vul hier een evaluatieformulier in.

 

LAGER ONDERWIJS

DOEKAARTEN BRUEGEL

Interactieve opdrachtenkaarten doen kinderen kunst bekijken, interpreteren en beleven.

 

Duur: 1,5 uur (ongeveer 5 opdrachten)
Kostprijs: onder begeleiding van een leerkracht: gratis / onder begeleiding van een museumgids: 50 euro per groep.

Optie aansluitend Bruegelatelier: € 4 per leerling – 2 uur.

 

Boek je bezoek hier.

 

Download de leerkrachteninfo hier.
Download de doekaarten hier

 

Laat ons achteraf weten wat u er van vond! Vul hier een evaluatieformulier in.

 

BLIKOPENER BEELD

Wat is een museum? En hoe kijk je naar een schilderij? Blikopener Beeld is een origineel spelpakket om kinderen op een leuke en leerrijke manier te laten kennismaken met kunst. Blikopener Beeld is een instrument ter voorbereiding en verwerking van het museumbezoek. Het bestaat uit een blik met opdrachtenkaarten, dobbelstenen, een spelbord en een echte basiscollectie. Eén deel speel je op voorhand in de klas (je haalt het blik op in het museum of de bib), voor het andere deel kom je met het blik naar het museum.

 

Duur spel in de klas: minimum 1 uur
Duur museumbezoek: 1 uur
Kostprijs: onder begeleiding van een leerkracht: gratis

Optie aansluitend atelier rond het thema verzamelen: € 4 per leerling – 2 uur.

 

Boek je bezoek hier.

 

Laat ons achteraf weten wat u er van vond! Vul hier een evaluatieformulier in.

 

MIDDELBAAR

MUSEUMLESSEN 'KUNST KIJKEN' IN BRUEGELLAND

voor alle graden en richtingen van het secundair onderwijs.

Tijdens de museumles ‘Kunst kijken’ in Bruegelland worden leerlingen gestimuleerd en geprikkeld om actief te kijken en in dialoog te treden met kunstwerken uit de 16de tot de 21ste eeuw. Dit is geen klassieke rondleiding waarbij er enkel naar de gids moet geluisterd worden, maar een interactief kijktraject waarbij de leerlingen onder begeleiding van een gids zelfstandig opdrachten uitvoeren en zo beschouwend, actief en creatief de taal van het beeld verkennen.

De leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld. Elk groepje analyseert aan de hand van een kijkwijzer een kunstwerk en verkent zo al doende de verschillende componenten van een schilderij (inhoud, vorm, kleur, compositie, techniek…). De aanvulling met muzische opdrachten zorgt voor een ervaringsgerichte en actieve kunstbeleving. Zo ligt de klemtoon niet enkel op het cognitieve niveau, maar ook op het zintuiglijke, affectieve, communicatieve en esthetische. De leerlingen kijken, zoeken, filosoferen en beleven.

De gids fungeert hierbij als coach die de leerlingen stimuleert, uitdaagt, prikkelt en dialoog op gang brengt. Hij/zij begeleidt de jongeren in dit kijktraject, vult hun verhaal aan en corrigeert waar nodig.

Deze museumles wordt steeds op maat verfijnd al naargelang de eigenheid en interesses van de groep en de doelstellingen van het museumbezoek. Zo houden we graag rekening met de verschillende graden, studierichtingen, leerstijlen, verwachtingen, doelstellingen en de lessen waarin het bezoek kadert. Kadert het bezoek in de les geschiedenis, dan schenken we bijvoorbeeld extra aandacht aan de stijlkenmerken en context van die bepaalde tijdsperiode. Kadert het bezoek in de les Nederlands, kan de gids kiezen voor meer taalgerelateerde opdrachten, etc. Zo voldoet het bezoek steeds aan de specifieke verwachtingen van iedere groep.

 

Duur: 1,5 uur

Kostprijs: 50 euro per gids (max. 20 leerlingen per groep)

 

Boek je bezoek hier.